บริษัท ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลยี จำกัด

เกจวัดระยะเกลียวน็อตสกรู Screw Pitch Gauges

฿0.00
เกจวัดระยะเกลียวของน็อต เกจวัดระยะเกลียวสกรู เกจวัดระยะเกลียวโบลท์
  • หมวดหมู่ : เกจวัดต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 000775

รายละเอียดสินค้า เกจวัดระยะเกลียวน็อตสกรู Screw Pitch Gauges

เกจวัดระยะเกลียวน็อตสกรู Screw Pitch Gauges

 

FEATURES:

The number on each leaf represents the pitch size.
Metric indicates the distance between each pair of screw thread, while Whitworth and Unified direct to the number of threads per inch (25.4mm)

 

SPECIFICATIONS:

Metric (Angle: 60 °)

Code No. Model No. Leaves Size Composition/Contents
02-107 No.156 28 0.25  0.3  0.35  0.4  0.45  0.5  0.55  0.6  0.65  0.7  0.75 
0.8  0.85  0.9  1.0  1.1  1.2  1.25  1.3  1.4  1.5  1.6
1.7  1.75  1.8  1.9  2.0  2.5
02-109 No.158 17 0.5  0.75  1.0  1.25  1.5  1.75  2.0  2.5  3.0  3.5 
4.0  4.5  5.0  5.5  6.0  6.5  7.0
02-110 No.159 22 1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0
6.5  7.0  7.5  8.0  8.5  9.0  9.5  10.0  10.5  11.0  11.5
02-111 No.160(ISO) 23 0.2  0.25  0.35  0.4  0.45  0.5  0.6  0.7  0.75  0.8  1.0
1.25  1.5  1.75  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0
02-129 No.138(JIS) 21 0.25  0.3  0.35  0.4  0.45  0.5  0.75  0.9  1.0  1.25  1.5
1.75  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0

Whitworth (Angle : 55 °)

CodeNo. ModelNo. Leaves Size Composition/Contents
02-105 No.137 26 4   4 1/2   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   16   18   
19  20   22   24   25   26   28   30   32   40   48   60
02-127 No.476 30 3 1/2   4   4 1/2   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   16
18   19   20   22   24   25   26   28   30   32   36   40   44   
48   50   60
02-114 No.163 52 4   4 1/2   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   16   18   19
20   22   24   25   26   28   30   32   36   40   48   60   62
0.25   0.3   0.35   0.4   0.45   0.5   0.6   0.7   0.75   0.8   0.9
1.0   1.25   1.5   1.75   2.0   2.5   3.0   3.5   4.0   4.5   5.0
5.5   6.0(mm)

Unified (Angle : 60 °)

Code No. Model No. Leaves Size Composition/Contents
02-101 No.4 24 4   4 1/2   5   5 1/2   6   7   8   9   10   11   11 1/2   12   13
14   16   18   20   22   24   26   27   28   30
02-103 No.6 30 4   4 1/2   5   5 1/2   6   7   8   9   10   11   11 1/2   12   13
14   15   16   18   20   22   24   26   27   28   30   32   34
36   38   40   42
02-104 No.40 22 9   10   11   11 1/2   12   13   14   15   16   18   20   24   
26  27   28   30   32   34   36   38   40
02-120 No.169 51 4   4 1/2   5   5 1/2   6   7   8   9   10   11   11 1/2   12   13
14   15   16   18   20   22   24   26   27   28   30   32   34
36   38   40   42
0.4   0.45   0.5   0.6   0.7   0.75   0.8   0.9   1.0   1.25   1.5
1.75   2.0   2.5   3.0   3.5   4.0   4.5   5.0   5.5   6.0(mm)
02-128 SAE 34 3   3 1/2   4   4 1/2   5   5 1/2   6   7   8   9   10   11   12  
13  14   16   18   20   22   24   26   28   30   32   36   40   
44   48  50   56   60   64   72   80
02-123 No.472 51 4   4 1/2   5 51/2   6   7   8   9   10   11   11 1/2   12   13
14   16   18   20   22   24   25   26   27   28   30   32   34
36  40   42   44   46   48   50   52   54   56   58   60   62
64   66  68   70   72   74   76   78   80   82   84
02-124 No.473 30 6   7   8   9   10   11   11 1/2   12   13   14   15   16   18
20   22   24   26   27   28   30   32   34   36   38   40   42
48  50   56   60
02-125 No.474 28 4   4 1/2   5   6   7   8   9   10   11   11 1/2   12   13   14
16   18   20   24   27   28   32   36   40   44   48   56   64
72   80

Pipe Thread Pitch Gauge

Code No. Model No. Leaves Angle Size Composition/Contents
02-200 PT 4 55 ° 11   14   19   28
02-201 NPT 5 60 ° 8   11 1/2   14   18   27