บริษัท ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลยี จำกัด

ไดอัลเกจมิตูโตโย Mitutoyo Dial Indicator

฿0.00
Dial indicators offer accuracy and durability for shop applications
  • หมวดหมู่ : เครื่องมือวัด Mitutoyo
  • รหัสสินค้า : 000164

รายละเอียดสินค้า ไดอัลเกจมิตูโตโย Mitutoyo Dial Indicator

ไดอัลเกจมิตูโตโย Mitutoyo Dial Indicator

SERIES 1 — Compact Type

Mitutoyo’s Series 1 dial indicators offer accuracy and durability for shop applications
demanding highly accurate measurements where space is limited. The spindle is made
of hardened stainless steel for durability, while the rack gear is machine ground for a
tighter fit and increased accuracy.

 

/* Products stats */