บริษัท ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลยี จำกัด

กำจัดไฟฟ้าสถิต (ESD)

รวมเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ที่เป็นปัญหาต่อการผลิตในงาน อุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิคส์ สิ่งทอ พลาสติก และ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีไฟฟ้าสถิตย์เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น
>
แสดง 1-12 จาก 150 รายการ