บริษัท ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลยี จำกัด

��������������������������������� Sundoo

เครื่องวัดแรงดึงแรงกด เป็นหมวดรวมเครื่องมือทดสอบแรง (Force tester) เช่น ทดสอบแรงดึง ทดสอบแรงกด ที่แสดงผลออกมาเป็นหน่วย N Kgf lbf พร้อมทั้งมีแท่นทดสอบทั้งแบบแนวตั้ง แบบแนวนอน แบบระบบไฟฟ้า แบบแมนนวล และอุปกรณ์เสริม เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานนั้นๆ อีกมากมาย
แสดง 1-12 จาก 39 รายการ